W związku z ogłoszeniem w dniu 24 marca 2022 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na okres 3 lat, ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 t.j.) ogłasza na stronie internetowej taryfę.

Nowa Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 01 kwietnia 2022 r.

DECYZJA
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 – 2024

ZOBACZ

UCHWAŁA NR LVI/450/2022
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie dopłat do taryf

ZOBACZ

TARYFA 2022