„Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek
na sita dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek”

ZOBACZ