Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz mając na uwadze redukcję kosztów i uproszczenie procedur proponujemy Państwu przejście na faktury otrzymywane drogą elektroniczną.

DRUK ZGODY

Podpisaną zgodę prosimy przesłać na adres: sekretariat@zwikbystrzyca.pl bądź drogą pocztową na adres Spółki.