AKTUALIZACJA 02.03.2021 R.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 


 

AKTUALIZACJA 02.02.2021 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


 

AKTUALIZACJA 19.01.2021 R.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


 

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAL. 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAL. 2 UMOWA

ZAL. 3A OŚWIADCZENIA

ZAL. 3B OŚWIADCZENIA

ZAL. 4 GR. KAPITAŁOWA

ZAL. 5 WYKAZ USŁUG

ZAL. 6 WYKAZ SPRZĘTU

ZAL. 7 OPIS SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA

ZAL. 8 HARMONOGRAM

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ