AKTUALIZACJA 12.04.2024 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


 

AKTUALIZACJA 11.03.2024 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 


 

AKTUALIZACJA 28.02.2024 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 


AKTUALIZACJA 23.02.2024 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 23.02.2024 R.

 


 

07.02.2024 r.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

FORMULARZ OFERTOWY (zal. nr 1)

OŚWIADCZENIE (zal. nr 2)

WYKAZ USŁUG (zal. nr 3)

WYKAZ SPRZĘTU (zal. nr 4)

WZÓR ZOBOWIĄZANIA (zal. nr 5)

UMOWA (zal. nr 6)

OPIS SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA (zal. nr 1 do umowy)

SPRAWOZDANIE

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dea1e64f-c5a2-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1