13.01.2020

Informacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania pn.:
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ZOBACZ