AKTUALIZACJA 05.04.2023 r.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


 

 

AKTUALIZACJA 01.03.2023 r.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 


AKTUALIZACJA 15.02.2023 r.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 


ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

FORMULARZ OFERTOWY (zal. nr 1)

OŚWIADCZENIE (zal. nr 2)

WYKAZ USŁUG (zal. nr 3)

WYKAZ SPRZĘTU (zal. nr 4)

WZÓR ZOBOWIĄZANIA (zal. nr 5)

UMOWA (zal. nr 6)

OPIS SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA (zal. nr 1 do umowy)

SPRAWOZDANIE

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aaba032f-9d68-11ed-94da-6ae0fe5e7159