Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Młynarska 4
57-500 Bystrzyca Kłodzka

 tel.  74 8111-740
kom. 607 858 914

e-mail: sekretariat@zwikbystrzyca.pl

NIP 8811466771
Regon 020793982

 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ul. Kłodzka 1A
57-500 Bystrzyca Kłodzka

  tel. 74 8114 278

e-mail: oczyszczalnia@zwikbystrzyca.pl

 

 

ZGŁASZANIE AWARII NA SIECI WOD-KAN

(od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 – 15:00)

74 8 111 740

(po godz. 15:00, w dni wolne od pracy i święta 24/h)
74 8 114 278

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

iod@koptyra.pl

 

 

KONTA BANKOWE

30 1090 2297 0000 0001 0975 1104
w Santander Bank Polska 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz
83 9523 0001 1000 2056 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.