Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 8111-740 e-mail: sekretariat@zwikbystrzyca.pl).

Możecie Państwo skontaktować się także z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres iod@koptyra.pl

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji żądania jakim jest uaktualnienie informacji o stanie wodomierza głównego/wodomierza dodatkowego/wodomierza/urządzenia pomiarowego.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prawidłowego naliczenia opłaty za zużycie wody na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznacie że przetwarzamy wasze dane niezgodnie z przepisami.