Uchwała nr XXXV/296/2021
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej

ZOBACZ