AKTUALIZACJA 05.01.2023 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 


 

AKTUALIZACJA 14.12.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 


AKTUALIZACJA 06.12.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 


AKTUALIZACJA 02.12.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 


AKTUALIZACJA 02.12.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY
ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 


AKTUALIZACJA 29.11.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 29.11.2022 R.

 


AKTUALIZACJA 28.11.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 28.11.2022 R.

 

 


AKTUALIZACJA 24.11.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 24.11.2022 R.

 

 


AKTUALIZACJA 18.11.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (poprawki z dnia 18.11.2022 r.)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 18.11.2022 R.

 


AKTUALIZACJA 15.11.2022 r

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (z poprawkami)UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 1e DO SIWZ

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-175c7464-5c1f-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE W/W POSTĘPOWANIA

PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

sekretariat@zwikbystrzyca.pl

 

W celu złożenia oferty należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1) wybrać stronę internetową prowadzonego postępowania, zalogować się na platformę e-Zamówienia a następnie przejść
do zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postępowania,
2) po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” ukażą się wykonawcy dwa pola, tj.:
a) „Wypełniony formularz oferty”
b) „Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę”.
3) wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany formularz oferty w pierwszym polu („Wypełniony formularz
oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki składane wraz z ofertą. Następnie wybiera przycisk „Wyślij pliki i złóż ofertę”,
4) jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa, jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, należy dodać w polu „Załączniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5) system sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i
Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. O terminie złożenia oferty decyduje czas otrzymania zaszyfrowanego pliku oferty przez platformę e-Zamówienia.