Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO
(INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

DOT. ARTYKUŁU PROMOCYJNEGO W PRASIE LOKALNEJ

ZOBACZ