Tut. Zakład wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,  informuje, że w przypadku braku wody w indywidualnych systemach ujęć i dystrybucji oraz u mieszkańców którzy nie są zaopatrywani w wodę z sieci gminnej,  istnieje możliwość (odpłatnego) skorzystania  z dostępnego całodobowo zastępczego punktu poboru wody znajdującego się przy ul. Kłodzkiej 1A w Bystrzycy Kłodzkiej na miejskiej oczyszczalni ścieków.