OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej

uprzejmie prosi wszystkich dostawców ścieków, aby nie wrzucali
do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych.