Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy na numer telefonu:

(74) 8 111 740

Umożliwiamy podawanie odczytów wodomierzy na nasz adres e-mail:

sekretariat@zwikbystrzyca.pl

wraz z informacją, zawierającą następujące dane:
– adres punktu, którego dotyczy podawany odczyt, wraz z numerem wodomierza
– adres klienta, który ma podpisaną umowę ze ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o.
– telefon kontaktowy lub adres e-mail

 

Istnieje również możliwość skorzystania z formularza kontaktowego
znajdującego się na stronie www.