AKTUALIZACJA 02.03.2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 


 

AKTUALIZACJA 10.02.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

AKTUALIZACJA 03.02.2021

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 


AKTUALIZACJA 20.01.2021

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


 

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Zal. 1 Formularz ofertowy

Zal. 2 Umowa

Zal. 3a Oświadczenia

Zal. 3b Oświadczenia

Zal. 4 Grupa kapitałowa

Zal. 5 Wykaz robót

Zal. 6 Wykaz osób

Zal. 7 Plan zagospodarowania

Zal. 7 STWiORB

Zal. 7 Wykaz studzienki kd

Zal. 7 Wykaz studzienki ks + wodociąg