AKTUALIZACJA, 27.12.2023 R.

ZAKUP PALIWA
DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 


AKTUALIZACJA, 21.01.2020 R.

ZAKUP PALIWA
DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W LATACH 2020-2022

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 


AKTUALIZACJA, 24.12.2019 R.

ZAKUP PALIWA
DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W LATACH 2020-2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


AKTUALIZACJA, 20.12.2019 R.

ZAKUP PALIWA
DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W LATACH 2020-2022

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 


ZAKUP PALIWA
DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ W LATACH 2020-2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ