Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

AKTUALIZACJA 18.04.2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA
Pomoc Techniczną (Asystę) dla projektu pn.: “Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”

Zaproszenie
zalacznik_1_OPZ
zalacznik_2_wymagania
zalacznik_3_wzor_umowy
zalacznik_4_potwierdzenie
zalacznik_5_formularz_ofertowy

OGŁOSZENIE W TED (Tenders Electronic Daily)
wersja html
wersja pdf