„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

 

AKTUALIZACJA, 25.09.2019 R.

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW W STAREJ BYSTRZYCY
ul. Bystrzycka, ul. Górna, ul. Nadbrzeżna, część ul. Młynarskiej

ZOBACZ

 

 

AKTUALIZACJA, 26.06.2018 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZOBACZ

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZOBACZ


 

AKTUALIZACJA, 08.06.2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ


 

AKTUALIZACJA, 29.05.2018 R.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZOBACZ

 

 

AKTUALIZACJA, 17.05.2018 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZADAWANE W TOKU POSTĘPOWANIA

ZOBACZ

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy

OGŁOSZENIE

FS SIWZ Stara Bystrzyca

FS Zal 1 Stara Bystrzyca OFERTA

FS Zal 2 Stara Bystrzyca UMOWA

FS Zal 3a Stara Bystrzyca OSWIADCZENIA

FS Zal 3b Stara Bystrzyca OSWIADCZENIA

FS Zal 4 Stara Bystrzyca GR KAPITALOWA

FS Zal 5 Stara Bystrzyca WYKAZ ROBOT

FS Zal 6 Stara Bystrzyca UPRAWNIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I UZGODNIENIA:

D-1 Odbudowa drogi Stara Bystrzyca

D-2 Odbudowa drogi Stara Bystrzyca

D-3 Odbudowa drogi Stara Bystrzyca

D-4 Odbudowa drogi Stara Bystrzyca

E1 Zasilanie pompowni Stara Bystrzyca

G Dokumentacja badan podłoza Stara Bystrzyca

G Karta otworu 1 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 2 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 3 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 4 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 5 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 6 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 7 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 8 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 9 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 10 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 11 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 12 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 13 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 14 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 15 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 16 Stara Bystrzyca

G Karta otworu 17 Stara Bystrzyca

G mapa sytuacyjna Stara Bystrzyca

G Orientacja Stara Bystrzyca

G Zestawienie parametrow geotech Stara Bystrzyca

K-1 Zbrojenie fundamentow pompowni Stara Bystrzyca

ORIENTACJA Stara Bystrzyca

PB Opis Stara Bystrzyca

PRZEDMIAR Stara Bystrzyca

PRZEDMIAR branza elektryczna Stara Bystrzyca

STWiORB ST 5 Stara Bystrzyca

STWiORB ST1 -ST4 Stara Bystrzyca

T-1 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-2 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-3 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-4 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-5 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-6 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-7 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-8 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-9 Plan zagospodarowania Stara Bystrzyca

T-10 Profil Stara Bystrzyca

T-11 Profil Stara Bystrzyca

T-12 Profil Stara Bystrzyca

T-13 Profil Stara Bystrzyca

T-14 Profil Stara Bystrzyca

T-15 Profil Stara Bystrzyca

T-16 Profil Stara Bystrzyca

T-17 Profil Stara Bystrzyca

T-18 Przejscia Stara Bystrzyca

T-19 Przejscia Stara Bystrzyca

T-20 Przejscia Stara Bystrzyca

T-21 Przejscia Stara Bystrzyca

T-22 Przejscia Stara Bystrzyca

T-23 Przejscia Stara Bystrzyca

T-24 Przejscia Stara Bystrzyca

T-25 Przejscia Stara Bystrzyca

T-26 Wezly Stara Bystrzyca

T-27 Wezly wodomierzowe Stara Bystrzyca

T-28 Schemat pompowni sciekow Stara Bystrzyca

U decyzja lokalizacyjna Stara Bystrzyca

U decyzja srodowiskowa Stara Bystrzyca

U Gmina Bystrzyca Kl uzgodnienie prolongata Stara Bystrzyca

U Gmina Bystrzyca Kl uzgodnienie Stara Bystrzyca

U ORANGE uzgodnienie Stara Bystrzyca

U Pozwolenie na budowe Stara Bystrzyca

U Pozwolenie wodnoprawne Stara Bystrzyca

U PPIS uzgodnienie projektu Stara Bystrzyca

U protokol z narady koordynacyjnej Stara Bystrzyca

U RZGW uzgodnienie (1) Stara Bystrzyca

U RZGW uzgodnienie (2) Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie (1) Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie (2) Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-1 Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-2 Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-3 Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-4 Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-5 Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-6 Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-7 Stara Bystrzyca

U TAURON Uzgodnienie T-8 Stara Bystrzyca

U ZDP Decyzja 5_2015 Stara Bystrzyca

U ZDP Decyzja 5_ZM_2015 Stara Bystrzyca

U ZDP Decyzja 10_2018 Stara Bystrzyca

U ZDP uzgodnienie odtworzenia nawierzchni Stara Bystrzyca

U ZDP uzgodnienie projektu Stara Bystrzyca

U ZDP uzgodnienie zjazdu Stara Bystrzyca

U ZWiK uzgodnienie projektu Stara Bystrzyca

U ZWiK warunki do projektu Stara Bystrzyca

Zestawienie kanałow bocznych Stara Bystrzyca zal K1

Zestawienie przylaczy wodoc zal. W1 Stara Bystrzyca

Zestawienie studz beton zal. K2 Stara Bystrzyca

Zestawienie studz plastik zal. K3 Stara Bystrzyca

 

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI W JEDNYM PLIKU:

POBIERZ