Uchwała Nr LXIII/562/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Gminy Bystrzyca Kłodzka

ZOBACZ