„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

AKTUALIZACJA 26.06.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZOBACZ


 

AKTUALIZACJA 23.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ


 

AKTUALIZACJA 15.05.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZOBACZ

 

AKTUALIZACJA 30.04.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

 „Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek
na sita dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek”

OGŁOSZENIE

SIWZ

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 umowa

Zał. 3a oświadczenia

Zał. 3b oświadczenia

Zał. 4 gr. kapitałowa

Zał. 5 wykaz dostaw

Rysunek 1 – przekrój piętra

Rysunek 1 – rzut piętra

 

 

AKTUALIZACJA 19.03.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZOBACZ


 

AKTUALIZACJA 18.02.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA 06.02.2019

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA 05.02.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZOBACZ

 


AKTUALIZACJA 25.01.2019

UWAGA!

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 5 DLA CZĘŚCI PIERWSZEJ

Zał. 5 cz. 1 wykaz dostaw PO ZMIANACH

 


24.01.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


“Wymiana zgarniacza osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny”
i
“Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek
na sita dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek”

OGŁOSZENIE

SIWZ

Zał. 1 cz. 1 formularz ofertowy

Zał. 1 cz. 2 formularz ofertowy

Zał. 2 cz. 1 umowa

Zał. 2 cz. 2 umowa

Zał. 3a cz. 1 oświadczenia

Zał. 3a cz. 2 oświadczenia

Zał. 3b cz. 1 oświadczenia

Zał. 3b cz. 2 oświadczenia

Zał. 4 cz. 1 gr. kapitałowa

Zał. 4 cz. 2 gr. kapitałowa

Zał. 5 cz. 1 wykaz dostaw

Zał. 5 cz. 2 wykaz dostaw

Rysunek zabudowy osadnika wtórnego na OŚ w Bystrzycy Kłodzkiej