W związku z ogłoszeniem w dniu 24 marca 2022 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na okres 3 lat, ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 t.j.) ogłasza na stronie internetowej taryfę.

Nowa Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 01 kwietnia 2022 r.

 

DECYZJA
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 – 2024

ZOBACZ

 

UCHWAŁA NR LVI/450/2022
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie dopłat do taryf

ZOBACZ

TARYFA 2022

  

Bystrzyca Kłodzka, dnia 18.05.2021 r.

Ogłoszenie o przedłużeniu taryfy na wodę i ścieki,
na terenie obsługiwanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o przedłużeniu obecnie obowiązującej taryfy na wodę i ścieki od dn. 06 czerwca 2021 r. do czasu uchwalenia nowych stawek opłat i cen za wodę i ścieki przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Powyższe wynika z art. 24g w/w ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.).

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 29.05.2018 r.

 OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem w dniu 29 maja 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na okres 3 lat,  ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.328 t.j.) ogłasza na stronie internetowej taryfę.

            Nowa Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 06 czerwca 2018 r.

TARYFA 2018/2021

 TARYFA 2021 (01.01.2021 – 05.06.2021)

Uchwała nr XXXIV/292/2020 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ws. dopłat do taryf