TARYFA 2018/2021

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 29.05.2018 r.

 OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem w dniu 29 maja 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka na okres 3 lat,  ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.328 t.j.) ogłasza na stronie internetowej taryfę.

            Nowa Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 06 czerwca 2018 r.

TARYFA 2018/2021

 
TARYFA 2020

UCHWAŁA nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ws. dopłat do taryf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP ws. ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 TARYFA 2018

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ws. dopłat do taryf

UCHWAŁA nr LVII/510/18 w sprawie dopłat do taryf

Uchwała Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


 

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE BYSTRZYCA KŁODZKA

CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI 2017/2018

WYCIĄG Z TARYFY 2017/2018

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ WS. ZATWIERDZENIA TARYFY

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ WS. DOPŁAT DO TARYF