ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o. informuje, że zmienia się częstotliwość dokonywania odczytów wodomierzy i wystawiania faktur.

Dotychczasowy okres rozliczeniowy zostaje skrócony do jednego miesiąca.

Sposób dokonywania odczytów wodomierzy i terminy płatności faktur pozostają bez zmian.